งานแถลงผลงานรอบ 3 เดือน (เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2562)

แถลงผลการดำเนินงานสำคัญในรอบ 3 เดือน (สิงหาคม – ตุลาคม 2562)  วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงผลการดำเนินงานสำคัญในรอบ 3 เดือน (สิงหาคม – ตุลาคม 2562) บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน          เครือข่ายอาสาสมัคร และประชาชน ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เดินหน้าแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต          

Dew

December 9, 2019

งานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร

งานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร “พะเยาโมเดล” และ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับซื้อผลผลิต “ข้าวหอมมะลิ” ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ตามแนวทาง”พะเยาโมเดล” นำร่องขายข้าวหอมมะลิ 18,000 บาท/ตัน สร้างต้นแบบส่งเสริมแนวการตลาดนำการผลิต นำข้าวไทยสู่ระดับโลก  

Dew

December 7, 2019

โครงการพัฒนาน้ำบาดาลสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการพัฒนาน้ำบาดาลสนับสนุนการศึกษาสถานที่และชุมชนในพื้นที่ทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นนส์กรุงเทพ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและชุมชนในโรงเรียนจำนวน 67 แห่ง ภายใต้โครงการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติ พิธีบรมราชาภิเษกบรมราชาภิเษกโดยจัดการประชุมสัมมนาชี้แจงโครงการในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแคลอรี่บีชรีสอร์ทกรุงเทพและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้        

Dew

September 19, 2019

การประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๓ (The 3rd ASEAN Heads of Civil Service Retreat)

(3 ถผู้นำอาเซียนข้าราชการพลเรือน Retreat) การประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ ๓ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอนัตราสยามกรุงเทพฯ                      

Dew

September 19, 2019