นิทรรศการประชุมวิชาการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

นิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปกปักพันธุกรรมพืช สำรวจเก็บรวบรวม ปลูกรักษา อนุรักษ์และใช้ประโยชน์                          

Aey

December 10, 2019

เดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ตลาดเก่าโคยกี๊ ราชบุรี

เดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโคยกี๊ จังหวัดราชบุรี เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม          

Aey

December 10, 2019
1 2 3