EXHIBITION

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงการคลังและกรมกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดระเบียบ“ ระเบียบการ” พร้อมทั้งมอบชุดของขวัญ“ ข้าพระพุทธเจ้า” ห้วยกระเจาจังหวัดให้แก่เฒ่าและคณะปีพ. ศ. 2564 ณ ตึกสันติไมตรีรัฐบาล    ...

นิทรรศการประชุมวิชาการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

นิทรรศการประชุมวิชาการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

นิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ....

เดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ตลาดเก่าโคยกี๊ ราชบุรี

เดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ตลาดเก่าโคยกี๊ ราชบุรี

เดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโคยกี๊ จังหวัดราชบุรี เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม        ...