นิทรรศการ “ภาคีรักษ์ดิน รักษ์น้ำ” เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2562

การจัดเตรียมพื้นที่พร้อมการจัดนิทรรศการ นิทรรศการ “ภาคีรักษ์ดิน รักษ์น้ำ” เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2562 ณ โครงการวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ 5-8 ธันวาคม 2562      

Aey

December 10, 2019

เดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ตลาดเก่าโคยกี๊ ราชบุรี

เดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโคยกี๊ จังหวัดราชบุรี เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม          

Aey

December 10, 2019

เดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี

ร่วมเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อเชิญชวนประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการทิ้งขยะให้ลงถัง ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 14.00 น.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะรัฐมนตรี ร่วมเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ณ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการทิ้งขยะให้ลงถัง และช่วยกันลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม    

Aey

December 10, 2019

งานรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก ณ ตลาดเทศบาลตำบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา พร้อมคณะ ทส.พร้อมคณะ ร่วมเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เลิกใช้ถุงพลาสติก              ที่ตลาดเทศบาลตำบลเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี        ” Everyday Say No to Plastic Bags ”           

Aey

December 9, 2019
1 2