GRAPHIC DESIGN

รับออกแบบของที่ระลึกพรีเมี่ยม

รับออกแบบของที่ระลึกพรีเมี่ยม

บริการออกแบบของพรีเมี่ยมครบวงจร เพื่อยกระดับภาพลักษณ์องค์กรเป็นมากกว่าการส่งมอบสิ่งของและเป็นการส่งต่อภาพลักษณ์องค์กร...

รับออกแบบ cartoon character

รับออกแบบ cartoon character

รับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาทุกชนิด /ตัวการ์ตูน/ แผ่บพับ/ ป้ายโฆษณา /ของที่ระลึก/และอื่นๆ            ...

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงการคลังและกรมกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดระเบียบ“ ระเบียบการ” พร้อมทั้งมอบชุดของขวัญ“ ข้าพระพุทธเจ้า” ห้วยกระเจาจังหวัดให้แก่เฒ่าและคณะปีพ. ศ. 2564 ณ ตึกสันติไมตรีรัฐบาล    ...

นิทรรศการ “ภาคีรักษ์ดิน รักษ์น้ำ” เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2562

นิทรรศการ “ภาคีรักษ์ดิน รักษ์น้ำ” เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2562

การจัดเตรียมพื้นที่พร้อมการจัดนิทรรศการ นิทรรศการ "ภาคีรักษ์ดิน รักษ์น้ำ" เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2562 ณ โครงการวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ 5-8 ธันวาคม 2562    ...

เดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ตลาดเก่าโคยกี๊ ราชบุรี

เดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ตลาดเก่าโคยกี๊ ราชบุรี

เดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโคยกี๊ จังหวัดราชบุรี เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม        ...

เดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี

เดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี

ร่วมเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อเชิญชวนประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการทิ้งขยะให้ลงถัง ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 14.00 น.) นายวราวุธ...

งานรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก ณ ตลาดเทศบาลตำบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

งานรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก ณ ตลาดเทศบาลตำบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา พร้อมคณะ ทส.พร้อมคณะ ร่วมเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เลิกใช้ถุงพลาสติก              ที่ตลาดเทศบาลตำบลเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี        " Everyday Say No to...