โครงการพัฒนาน้ำบาดาลสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการพัฒนาน้ำบาดาลสนับสนุนการศึกษาสถานที่และชุมชนในพื้นที่ทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นนส์กรุงเทพ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนและชุมชนในโรงเรียนจำนวน 67 แห่ง ภายใต้โครงการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในถิ่นทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติ พิธีบรมราชาภิเษกบรมราชาภิเษกโดยจัดการประชุมสัมมนาชี้แจงโครงการในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแคลอรี่บีชรีสอร์ทกรุงเทพและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้        

Dew

September 19, 2019

การประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๓ (The 3rd ASEAN Heads of Civil Service Retreat)

(3 ถผู้นำอาเซียนข้าราชการพลเรือน Retreat) การประชุมผู้นำภาคราชการพลเรือนอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ ๓ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมอนัตราสยามกรุงเทพฯ                      

Dew

September 19, 2019