Presentation

???Presentation??? ✅ รับจัดงานอีเว้นท์ งานสัมมนา นิทรรศการ ✅ บริการตัดต่อวีดีโอ วีดีทัศน์ สื่อโฆษณา? ? ✅ รับออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ? ✅ ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ? ✅ ระบบแสง สี เสียง ? ✅ โทรปรึกษาเราก่อนก็ได้นะครับ ? ☎️ โทร 089-178-0432 คุณปุ๊ก ☎️ #รับออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด #Organizer #Event #Multimedia #Creative #Exhibition #Light & Sound  

Aey

May 4, 2020

Presentation VDO Drive D 2020

???Presentation VDO Drive D 2020??? ✅ รับจัดงานอีเว้นท์ งานสัมมนา นิทรรศการ ✅ บริการตัดต่อวีดีโอ วีดีทัศน์ สื่อโฆษณา? ? ✅ รับออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ? ✅ ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ? ✅ ระบบแสง สี เสียง ? ✅ โทรปรึกษาเราก่อนก็ได้นะครับ ? ☎️ โทร 089-178-0432 คุณปุ๊ก ☎️ #รับออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด #Organizer #Event #Multimedia #Creative #Exhibition #Light & Sound

Aey

May 4, 2020

Presentation VDO Drive D 2020

    ✅ รับจัดงานอีเว้นท์ งานสัมมนา นิทรรศการ                       ✅ บริการตัดต่อวีดีโอ วีดีทัศน์ สื่อโฆษณา ✅ รับออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด                         ✅ ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ✅ ออกแบบพร้อมผลิตโครงสร้าง บูธแสดงสินค้า                  ✅ ระบบแสง สี เสียง

Aey

April 16, 2020

วีดิทัศน์ จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ วันที่ 26 ธันวาคม 2562

  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ “อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก” ตรงกับวันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี โดยปีนี้เน้นรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้พลาสติกและโฟมที่ส่งผลต่อชีวิตสัตว์ป่าล้มตายจำนวนมาก                 นายประกิต วงศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562 ตรงกับวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี ภายใต้แนวคิด “อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาสมดุลโลก” ระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่า รณรงค์ให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่า การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ด้วยการ ลด ละ เลิกการใช้พลาสติกและโฟม เพื่อลดจำนวนขยะที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากที่ผ่านมายังพบปัญหาด้านสัตว์ป่าอยู่  ทั้งการล่าสัตว์ป่า จนสัตว์ป่าหลายชนิดลดลง หรือบางชนิดสูญพันธุ์ // ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า  เช่น ช้างป่า ลิง ตัวเงินตัวทอง (เหี้ย) แม้จะแก้ปัญหาระหว่างคนกับสัตว์ป่ามาอย่างต่อเนื่องก็ตาม ที่สำคัญจะมีการประกาศเจตนารมณ์รวมพลังอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างเข้มข้นและจริงจัง […]

Aey

January 15, 2020
1 2 5