งานรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก ณ ตลาดเทศบาลตำบลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา

พร้อมคณะ ทส.พร้อมคณะ ร่วมเดินรณรงค์

“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เลิกใช้ถุงพลาสติก

             ที่ตลาดเทศบาลตำบลเมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี       

” Everyday Say No to Plastic Bags ”