งานแถลงผลงานรอบ 3 เดือน (เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2562)

แถลงผลการดำเนินงานสำคัญในรอบ 3 เดือน (สิงหาคม – ตุลาคม 2562)

 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น

ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงผลการดำเนินงานสำคัญในรอบ 3 เดือน (สิงหาคม – ตุลาคม 2562) บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

         เครือข่ายอาสาสมัคร และประชาชน ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เดินหน้าแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต