นิทรรศการประชุมวิชาการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

by | Dec 10, 2019 | Event & Organizer, Exhibition, PORTFOLIO

นิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ.

เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปกปักพันธุกรรมพืช สำรวจเก็บรวบรวม ปลูกรักษา อนุรักษ์และใช้ประโยชน์

 

     

     

     

     

EXHIBITION บริการของดี

รับผลิตงานโครงสร้าง งานอีเว้นท์ นิทรรศการ ออกแบบบูธสินค้า การจัดแสดงสินค้าด้วยทีมงานมืออาชีพ...

รับออกแบบของที่ระลึกพรีเมี่ยม

บริการออกแบบของพรีเมี่ยมครบวงจร เพื่อยกระดับภาพลักษณ์องค์กรเป็นมากกว่าการส่งมอบสิ่งของและเป็นการส่งต่อภาพลักษณ์องค์กร...

บริการออกแบบโปรเตอร์และแผ่นพับ

สร้างงานออกแบบโปสเตอร์ที่เป็นกระแส กระตุ้นความสนใจ โปรโมต หรือแจ้งข้อมูลแก่คนทั่วไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ กับบริการของเรา...
Share This