วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี

จัดงานแถลงข่าว/ การประชาสัมพันธ์/พิธีเปิดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี/
พิธีประกาศขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก/ และพิธีประกาศรณรงค์ลดการใช้พลาสติก ที่ปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำ
ณ กรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 23 พฤษภาคม 2561