วันเสือโคร่งโลก 2563 Global Tiger Day 2020

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร