เดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ตลาดเก่าโคยกี๊ ราชบุรี

เดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เชิญชวนประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโคยกี๊ จังหวัดราชบุรี

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม