เดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี

ร่วมเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

เพื่อเชิญชวนประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการทิ้งขยะให้ลงถัง ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 (เวลา 14.00 น.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และคณะรัฐมนตรี ร่วมเดินรณรงค์

“ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ณ ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการทิ้งขยะให้ลงถัง และช่วยกันลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม