เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ไดรฟ์ ดี มีเดีย จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2563

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

โดยมี คุณณัฐภูมิ อัศวเกษมจิตร เป็นประธานในพิธี และทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล

และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดสิงห์ เขตจอมทอง