งานมหกรรม แสง สี เสียง งานกาชาด กรมน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบแสง สี เสียง ในบูธงานกาชาด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561