จัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการเกษตร ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

จ้างจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการ กรมวิชาการเกษตร

ร ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

วันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2561