ด้วยใจรักภักดี พระภูมินทร์ กษัตริย์เกษตร

จ้างจัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรงาน

“ด้วยใจรักภักดีพระภูมินทร์ กษัตริย์เกษตร”

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560

บริเวณอาคารศูนย์ ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร