นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

งานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ใบสั่งจ้างเลขที่ สลก.93/2560

ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

กรมพัฒนาที่ดิน