รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก

กิจกรรมการลดขยะจากถุงพลาสติกและการสร้างวินัยการใช้บรรจุภัณฑ์แบบซ้ำ

สัญญาเลขที่  46/2561 กับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ณ เซ็นทรัลพระราม 9,เสรีมาร์เก็ต พระราม 9,บิ๊กซี พระราม 4 ,โลตัส พัทยา, สยาม