วันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 46 ปี

วันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 46 ปี

วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ณ กรมวิชาการเกษตร