วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๕๔ ปี

จัดพิธีเปิดงานและประชาสัมพันธ์ งานคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี

ตามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ สลก.63/2560

กรมพัฒนาที่ดิน