เปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)

การจัดงานเปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)

ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 กับ กรมพัฒนาที่ดิน สัญญาเลขที่ 23/2561