โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

วันที่ 7 สิงหาคม 2560

ณ ศูนย์การเรีนรรู้บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จ.พระนครศรีอยุธยา