โครงสร้างพื้นฐานงานมหกรรมมเปิดตัวการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในส่วนของกรมชลประทาน

จ้างจัดทำโครงการ โครงสร้างพื้นฐาน งานมหกรรมเปิดตัวการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้งานมหกรรมสมุนไพรและอาหาร ครั้งที่ 3

Theme “กินเปลี่ยนวัย กินอย่างมั่นใจ ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม -2 กันยายน 2561

ณ อิมแพค เมืองทองธานี ในส่วนของกรมชลประทาน