KORAT TAPIOCA FAIR งานวันมันสำปะหลังโคราช

by | Apr 20, 2019 | Event & Organizer

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยนวัตกรรมใหม่ พลังงานทดแทน

กิจกรรมย่อย การบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพมันสำปะหลัง ประจำปี ๒๕๖๑

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา  ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ ๘ –๑๓ ก.ค. ๒๕๖๑

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

 

EXHIBITION บริการของดี

รับผลิตงานโครงสร้าง งานอีเว้นท์ นิทรรศการ ออกแบบบูธสินค้า การจัดแสดงสินค้าด้วยทีมงานมืออาชีพ...

รับออกแบบของที่ระลึกพรีเมี่ยม

บริการออกแบบของพรีเมี่ยมครบวงจร เพื่อยกระดับภาพลักษณ์องค์กรเป็นมากกว่าการส่งมอบสิ่งของและเป็นการส่งต่อภาพลักษณ์องค์กร...

บริการออกแบบโปรเตอร์และแผ่นพับ

สร้างงานออกแบบโปสเตอร์ที่เป็นกระแส กระตุ้นความสนใจ โปรโมต หรือแจ้งข้อมูลแก่คนทั่วไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ กับบริการของเรา...
Share This