GREEN OTOP CITY 2018

จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
วันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2561