บริการรับฉีดโควิด-19

บริการรับฉีดโควิด-19 ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล